N-VA verzet zich tegen een woontoren van 8 verdiepingen in Oxdonk

Op 10 maart 2018
RUP OXDONK

VOORAF

Op de gemeenteraad van januari 2018 heeft schepen Jos Thomas stand van zaken gegeven omtrent het RUP Leopoldwijk en het RUP Oxdonk. De schepen stelde dat het RUP Leopoldwijk (aan de kanaaldijk) zou komen te vervallen en het RUP Oxdonk (langsheen de Oxdonkstraat) zou blijven als een versterking van de dorpskern met de bouw van 48 sociale woongelegenheden. Het openbaar onderzoek zou worden opgestart in maart/april 2018.

DIRECTIECOMITE VLABINVEST

Vlabinvest is een Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, met als doel betaalbare en degelijke woningen aanbieden in de Vlaamse rand rond Brussel. Voorzitter v/h directiecomité is Tom Dehaene, CD&V gedeputeerde provincie Vl. Brabant. Vlabinvest is eigenaar van de grond RUP Oxdonk. In het verslag van de vergadering van het directiecomité dd 20 februari 2018 wordt gesteld dat het directiecomité zijn goedkeuring geeft aan de vraag van het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos om het oorspronkelijke plan voor de bouw van 48 sociale woningen aan te passen met o.a. een woontoren van 8 verdiepingen!

DE STEM VAN HET VOLK TELT NIET MEE!

N-VA Kapelle-op-den-Bos vindt deze aanpak onbegrijpelijk en verzet zich uitdrukkelijk tegen deze plannen aangezien dit project niet realistisch is, geen draagkracht vindt en de stem van de bevolking van Oxdonk volledig in de wind slaat. Bovendien hekelt N-VA Kapelle de respectloze en cynische handelswijze van de meerderheid van CD&V en SP.A door -zonder enige communicatie of informatie aan de bevolking- deze RUP plannen aan te passen. Voor deze meerderheid zijn de mening  en de bezorgdheden van de inwoners van Oxdonk waardeloos. Vele buurtbewoners hebben hun vragen en bezorgdheden geuit op de infosessie op het gemeentehuis en vooral via het buurtprotest (280 handtekeningen!) dat spontaan op gang is gekomen na deze infosessie. Maar daar houdt deze meerderheid in dit nieuwe voorstel helemaal geen rekening mee!

HOE MOET HET NU VERDER?  

De volgende stap in de procedure tot de verdere uitvoering van het RUP Oxdonk bestaat erin dat een “Openbaar onderzoek” dient te gebeuren. Verwacht wordt dat dit in het voorjaar 2018 zal worden opgestart. Vanaf dan zullen de betrokken inwoners alle middelen ter beschikking hebben om dit RUP juridisch aan te vechten.

N-VA Kapelle-op-den-Bos is tegen de plannen zoals die nu op tafel worden gelegd. Wij zullen ons blijven verzetten en de inwoners van Oxdonk met raad en daad in dit dossier bijstaan.

Wij houden u op de hoogte van het verder verloop in dit dossier en zullen er alles aan doen om -samen met u- het landelijk karakter van Oxdonk te behouden.

 

Hendrik De Vleeschouwer                             Renaat Huysmans       Sara Crooymans

Voorzitter N-VA Kapelle-op-den-Bos           Fractieleider

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is