lokale economie

Lokale economie

Krachtlijnen van onze VISIE

Ondernemers op zowel kleine als grote schaal zijn van cruciaal belang voor onze gemeente. Ze creëren welvaart, jobs en werken mee aan de leefbaarheid van onze gemeente. Ook de sociale functie van een bruisende gemeente op vlak van lokale ondernemers mag niet onderschat worden. In Kapelle-op-den-Bos is er echter nog veel werk aan de winkel. Er moet een nieuw beleid uitgedacht worden om zowel kleine als grotere ondernemers naar onze gemeente te halen. Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten optimaal worden benut, dit in samenspraak met de buurt. Dit nieuwe beleid moet deel uitmaken van een groter geheel waarin ook een nieuw parkeerbeleid en mobiliteitsplan geïntegreerd wordt.

Kapelle-op-den-Bos: Waar ondernemers thuis zijn

De gemeente heeft nood aan een speciaal ondernemingsloket waar de lokale ondernemers en middenstand met al hun vragen terecht kunnen. Dit biedt de mogelijkheid om alle administratieve rompslomp voor onze ondernemers te verlichten.

Daarnaast denken wij na over de mogelijkheden om startende ondernemers financieel te ondersteunen en/of te begeleiden om zo snelle stopzettingen van de activiteiten proberen te vermijden.

Belangrijk is dat ook de ondernemers zelf inspraak hebben in de verandering die we op gang willen brengen. Het overleg zal hier dus zeer belangrijk zijn.

Een winkelbeleid gericht op de versterking van de dorpskern

Het aantal winkels is onze dorpskern is op enkele decennia tijd enorm gedaald. Gezien het enorme belang van een bruisende dorpskern voor de sociale cohesie van de gemeente is er nood aan een volledig nieuwe aanpak om het terug interessant te maken voor startende middenstanders.

Dit kan enkel bekomen worden via een volledig geïntegreerde aanpak, waarbij ook het mobiliteit- en parkeerbeleid in rekening gebracht worden. Wij willen maatregelen nemen die het terug aantrekkelijk moeten maken om voor alle Kapellenaren, jong en oud, terug hun inkopen te doen in de eigen gemeente, in het bijzonder voor inwoners van de deelgemeenten en potentiële kopers naar aanleiding van nieuw op te richten KMO-zone en sport-zone.

Optimale benutting van leegstaande panden en bedrijventerreinen

Onze dorpskern wordt geconfronteerd met heel wat leegstand. Inmiddels zijn er al meer dan 10 leegstaande panden, die perfect dienst kunnen doen voor winkels en ondernemingen allerhande. De gemeente moet er in het beleid voor zorgen dat de bestemming van deze panden nog steeds vlot in gebruik genomen kunnen worden voor winkels, horeca en dergelijke.

Tevens moet er naar mogelijkheden gezocht worden voor de inplanting van een KMO zone in onze gemeente. Ook dit kan bijdragen tot een opwaardering van onze gemeente, en aan een verhoging van de aantrekkelijkheid voor andere ondernemers om hier een zaak te beginnen. Hierbij is het steeds cruciaal dat er op een open en transparante manier onderhandelt en gecommuniceerd wordt. Aansluitend moet de mogelijkheid onderzocht worden voor een sport-zone met hetzelfde doel.

Onze programmapunten

Een nieuw beleid uittekenen dat ondernemen in onze gemeente opnieuw aantrekkelijk moet maken. Hiermee moet een herziening van het mobiliteit- en parkeerbeleid gepaard gaan voor maximale effectiviteit te bekomen.
Oprichten van een ondernemersloket om administratieve last te verlichten en om voor een optimale communicatie te zorgen tussen de gemeente en hun ondernemers.
Kijken naar de mogelijkheden om startende ondernemers financieel of administratief te ondersteunen en bestaande ondernemers de nodige garanties te geven op eventueel uitbreiding en groei.
Optimaal benutten van leegstaande panden en gronden om beleid te ondersteunen.
Verdere benutting van het bestaande openbare vervoer : bus en trein, de talrijke aanwezigheid van scholen die makkelijk de toegang moeten vinden naar middenstand, KMO-zone en sport-zone.