Financiën

Financiën

Krachtlijnen van onze VISIE

De N-VA wil een transparanter financieel beleid voeren waarbij er meer aandacht gegeven wordt aan prioritaire uitgaven in plaats van niet-verplichte uitgaven. Ook de schuldenlast van de gemeente ligt veel te hoog, en moet dus afgebouwd worden. Een dringende herziening van het financieel beleid is dus meer dan nodig.

Geld voor de nodige ondersteuning van het administratief centrum en nodige renovaties

Een grondige analyse van de gemeenterekeningen geeft aan dat de gemeente jaar op jaar een tekort heeft aan financiële middelen om de vele geplande werken en renovaties door te voeren. Er is ook onvoldoende budget om voldoende personeel te voorzien voor alle diensten van het gemeentehuis, en toch zou de gemeente jaar op jaar een overschot boeken. De N-VA wil hier orde op zaken stellen en de budgetten aanwenden voor de zaken waar de gemeente beter van wordt.

Transparanter financieel beleid

De N-VA wil een duidelijk transparant beleid voeren waarbij elke inwoner op de hoogte is van waar het geld van de gemeente naartoe gaat. Op deze manier weet elke Kapellenaar wat er gebeurt in de gemeente en wat de prioriteiten zijn voor de komende jaren.

Onze programmapunten

Budgetten inzetten op prioritaire activiteiten van een lokale overheid
Transparanter financieel beleid voeren
Lange termijnvisie uittekenen
Schuldafbouw
Sanering en doorlichting

Nieuws over dit onderwerp