sport

Sport

Krachtlijnen van onze VISIE

De N-VA wil een aangenaam sportklimaat creëren waarbinnen sport zijn sociale en gezondheidsbevorderende rol kan spelen. Wij benadrukken daarbij de gemeenschapsvormende rol die sport heeft als sociaal bindweefsel in deze maatschappij. Dit uit zich zeer duidelijk in de context van een sportclub. De interacties binnen zo’n sportclub kunnen de sociale integratie in de lokale gemeenschap bevorderen en intensifiëren.

Om meer mensen aan te zetten tot levenslang sporten moet de gemeente een coherente visie op het lokale sportgebeuren ontwikkelen en dit vorm geven in een sportbeleid.

Om te sporten is er ook adequate sportinfrastructuur nodig. De gemeente moet daarvoor instaan door een planmatig sportinfrastructuurbeleid te voeren.

N-VA staat voor een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid

Door een doordachte sportpromotiestrategie kan Kapelle-op-den-Bos de Sport-Voor-Allen-boodschap op een effectieve en efficiënte manier naar de inwoners overbrengen.

Toegankelijkheid van de gemeentelijke sportfaciliteiten en sociaal aanvaardbare tarieven voor zelf georganiseerde activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in een Sport-Voor-Allen-beleid.

Investeren in een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid

N-VA Kapelle-op-den-Bos wil een breed gedragen, kwalitatief sportbeleid. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk dat er een geoliede samenwerking is tussen de lokale sportactoren binnen de gemeente. De sportdienst neemt de regierol op om via de sportraad een netwerk van lokale sportactoren te creëren vanuit een goed uitgewerkte visie en doelstellingen.

Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat de blinde vlekken in het aanbod worden weggewerkt en dat er een aanbod op maat wordt gecreëerd, waarin iedereen kan terugvinden wat bij hem past.

We blijven sportverenigingen stimuleren om maximaal in te zetten op kwaliteit. De klemtoon moet liggen op sportverenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en professionele omkadering. Het tegengaan van versnippering en het stimuleren van samenwerking tussen of samengaan van clubs moeten aandachtspunten zijn van de gemeente.

Voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur

Kapelle-op-den-Bos heeft nood aan een grote sporthal zoals we deze in de ons omringende gemeenten steeds vaker tegenkomen. Een moderne polyvalente zaal die zowat alle courante sporten kan combineren, die ook kan dienen als fuifzaal of als zaal om andere culturele evenementen te organiseren.

Niet enkel de bouw van nieuwe sportinfrastructuur is zeer belangrijk, maar ook de bestaande infrastructuur verdient aandacht. Zo is het belangrijk dat de gemeente zijn steentje bijdraagt in het actueel houden van de aanwezige accommodatie van de sportverenigingen zodat zij hun kwalitatieve sportbeleid kunnen waarmaken.

Onze programmapunten

Sport voor iedereen promoten
Investeren in de kwaliteit van ons sportbeleid
Investeren in nieuwe en verbeterde sportinfrastructuur
Verdere uitbouw van de speelpleintjes met uitvalshoek van sportactiviteit en/of looppiste …
Er voor zorgen dat onze goede atleten niet elders gaan sporten op niveau, binnen onze gemeente kunnen houden
Start-to-run-circuit uittekenen dat veilig is, eventueel onder de vorm van een Finse piste en eventueel gebruik makend van de bestaande en nieuwe ‘trage wegen’
Fietsroutes verbeteren en omleiden naar het centrum van Kapelle-op-den-Bos zodat de middenstand, de horeca en de algemene economie daar baat bij heeft.
Veilige, interessante en optimale fietsroutes tussen :

Nieuwenrode – centrum Kapelle o/d Bos
Ramsdonk – centrum Kapelle o/d Bos
Oxdonk – centrum Kapelle o/d Bos