Jeugd

Jeugd

Krachtlijnen van onze VISIE

Onze gemeente telt heel wat jeugdverenigingen. Deze jeugdverenigingen hebben nood aan veilige en ruime accommodatie om hun activiteiten te kunnen uitoefenen. De gemeente moet dan ook voldoende aandacht besteden aan de infrastructuur van de verenigingen. Daarnaast is het ook aan te raden om een sensibiliseringsbeleid te voeren rond het onderhoud van lokalen en dergelijke. De gemeente moet ook werk maken van een logistieke en eventuele financiële ondersteuning waar nodig.

De jeugd in Kapelle-op-den-Bos heeft nog maar weinig locaties in de eigen gemeente waar ze probleemloos kan uitgaan. Dit brengt niet alleen problemen mee qua organisatie voor Kapelse verenigingen, maar ook voor de veiligheid van de vele jeugd die zich moet verplaatsen naar locaties buiten de gemeente. De gemeente draagt hier de verantwoordelijkheid om initiatief te nemen zodat de onze jeugd ook hier in Kapelle-op-den-Bos een avondje uit kan.

Aandacht voor infrastructuur en ondersteuning

De gemeente heeft reeds aandacht gehad voor het nieuwe reglement rond asbestverwijdering in clublokalen. Het is echter duidelijk dat hier te weinig ruchtbaarheid aan gegeven is. Dit soort reglementen moet beter bekend raken bij de verenigingen.
Daarnaast kan de aandacht voor infrastructuur ook verder uitgebreid worden. De reglementen voor infrastructuur worden steeds strenger, en het wordt steeds moeilijker om in alles te kunnen voorzien, of om van alles op de hoogte te zijn. De gemeente moet informatieve alsook logistieke ondersteuning bieden aan de verenigingen opdat zij in orde kunnen zijn met alle reglementeringen rond veiligheid. Dit moet ook gepaard gaan met een sensibiliseringscampagne rond het gebruik en onderhoud van lokalen zodat de investeringen duurzaam kunnen zijn. De leden van de verenigingen moeten dus gewezen worden op de verantwoordelijkheden dat dit alles met zich meebrengt. Samengevat onder de vorm van een preventieadviseur, die de jeugd bijstaat met raad en daad.

Uitgaansmogelijkheden in de eigen gemeente

De gemeente heeft nood aan nieuwe uitgaansmogelijkheden voor de jeugd. Om deze reden moet er naar de mogelijkheid gekeken worden om een nieuwe feestzaal in te richten, die ook kan dienen voor de organisatie van fuiven. Dit project moet gezien worden in een groter geheel, waar ook een sporthal en andere functies (zoals tentoonstellingen en andere culturele voorstellingen) in geïntegreerd kunnen worden.

Onze Programmapunten

Aandacht voor onderhoud en renovatie infrastructuur
Sensibiliseren rond onderhoud
Bouw van een polyvalente zaal