sociaal weefsel

Sociaal weefsel

Krachtlijnen van onze VISIE

Als we kijken naar de economische crisis en de stijging van o.a. de huisvesting- en energieprijzen,... mag het duidelijk zijn het sociaal vangnet dat we vandaag hebben meer dan noodzakelijk is.

Onze gemeente wordt stilaan onbetaalbaar, niet alleen voor jonge tweeverdieners die niet meer aan een betaalbare woonst komen, ook grote gezinnen raken niet aan een betaalbare woning ( =niet te koop of te huur, er zijn zelf geen sociale woningen voorhanden voor een groter gezin), maar ook voor oudere mensen is het niet meer eenvoudig om op de privémarkt een betaalbare woonst te huren.

Er moet ook dringend een initiatief genomen worden om de verblijfkosten voor bejaarden in een ouderencentrum betaalbaar te maken.

Het mag duidelijk zijn dat onze gemeente op het vlak van dienstverlening al een stap in de goede richting gezet heeft: zo denken we aan de warme maaltijden, poetsdienst, oplaadpunt EANDIS, tweedehandswinkel,...

We moeten echter waakzaam zijn voor nieuwe noden van onze samenleving.

Steunverlening

Er bestaat uiteraard geen discussie over dat elke mens recht heeft op een leefloon om in geval van onvermogen in probleemsituaties een menswaardig bestaan te leiden.
We moeten in de eerste plaats met die mensen werken aan een oplossing voor de probleemsituatie waarin die terechtgekomen zijn..
Dat kan enkel door het stimuleren van de zelfredzaamheid, de begeleiding door maatschappelijk werkers, door budgetbeheer, door in tijd of in bedrag beperken van steun, door die afhankelijk te maken van de inspanningen van de persoon in kwestie om uit de problemen te komen.
Zo denken we bijvoorbeeld aan een individuele trajectbegeleiding om zo aan een nieuwe start te werken, want bij rechten horen steeds plichten…

Onze programmapunten

Meer inspraak van en samenspraak met alle personeelsleden van het OCMW.
Wat kan beter? Wat moet anders? Een verzorgende of een poetsvrouw ziet soms andere noden dan een maatschappelijk werker…
Waken over het inburgeringstraject van erkende politiek vluchtelingen die -door de overheid verplicht opgelegd- aan ons OCMW worden toegewezen: de trajectbegeleiding inzake Nederlands als 2de taal leren. (Centrum voor Basiseducatie/ Centrum voor Volwassenen Onderwijs). Nagaan of dit wel degelijk wordt gevolgd. De maatschappelijke oriëntatie op maat van de gemeente voor die mensen uitwerken
( v.b. sorteren van afval, de rechten en plichten in de samenleving van Kapelle-op-den- Bos,….)
Het strikter naleven van de Vlaamse Wooncode voor de kandidaat-huurders bij de sociale huisvesting. Concreet moet de kandidaat-huurder bij zijn inschrijving een bewijs van zijn talenkennis kunnen voorleggen.
Vrijwilligers zoeken binnen de gemeente om in het kader van een inburgering de nieuwe bewoners van het L.O.I. of anderstalige klanten van het OCMW Nederlands te leren, eventueel mits onkostenvergoeding.
Vermits de aankoop van een wasmachine zowat het duurste huishoudelijke apparaat is in een huis en het voor sommige mensen een te hoge kost is om zelf aan te kopen, het installeren in de strijkwinkel bijvoorbeeld van een tweetal wasmachines ( een soort wassalon) voor mensen die het financieel moeilijk hebben en nu noodgedwongen naar Londerzeel of Willebroek moeten om hun was te gaan doen.
De lokale website zoals nu “het sociaal huis” verbeteren en uitbreiden: het gedeelte OCMW uitbreiden met interessante sites van organisaties en instanties, energieleveranciers vergelijken, telefoonoperatoren vergelijken , link naar Kind& Gezin, VDAB, … in pdf belangrijke formulieren die vaak gevraagd worden door OCMW-cliënteel kunnen downloaden, belangrijke telefoonnummers van bepaalde instanties, ….ook kunnen doorklikken op zaken als sociale woning, budgetmeter, thuiszorg, warme maaltijden, enz om meer info te krijgen
Het Sociaal Huis werd aanvankelijk voorgesteld als een apart loket in het gemeentehuis, in het OCMW, op de PWA-dienst met o.a. een pc met webcam (!) waar je bij wijze van spreken op het gemeentehuis met de maatschappelijk werker kon praten … N-VA zag het meer als fysiek naar de deelgemeenten komen van maatschappelijk werkers voor oudere mensen of minder mobiele mensen…