mobiliteit

Mobiliteit en verkeer

Krachtlijnen van onze VISIE

Inzake mobiliteit lijkt onze gemeente ver achterop te hinkelen. Slechte wegen en fietspaden, een dorpskern dat ontsiert wordt door verkeersdrempels in slechte staat, slechte riooldeksels, bloembakken en slaloms, de voorbeelden zijn ontelbaar. Het is duidelijk dat de gemeente deze problemen moet aanpakken op een gecoördineerde manier. Snelheid en kwaliteit van uitvoering zijn hierbij primordiaal. Ook is het cruciaal dat er hierbij een goed doordacht plan/ beleid achter de werken zit. Een goede communnicatie met alle belanghebbenden alsook met de omliggende gemeenten is ook zeer belangrijk in een vlotte behandeling van problemen.

Onze programmapunten

Niet gaan voor de goedkoopste aannemer voor werken, maar wel voor degene die de beste prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt, alsook een korte werktijd kan aanbieden.
Betere coördinatie tussen alle belanghebbenden en omliggende gemeenten.
Regelingen voor openbaar vervoer beter proberen af te stemmen in samenwerking met de lijn en de NMBS.
Kostprijs studies beperken en eerst kijken of er bij het gemeentepersoneel niet de nodige technische expertise aanwezig is.
Bestaande studies uitwerken, benutten in plaats van altijd maar nieuwe studies te bestellen!